Jaklien Bouma | info@kinegie.nl | 06 2180 08 15

Begeleiding Bewust Wel Zijn en Beweging vanuit Welzijn

Na het fladderen als vlinder, bouwen aan je brug. De brug tussen de lucht en de grond. Wie en waar jij “in wezen”wilt zijn en wat jij wilt (kunnen).

Begeleiding in bewust wel zijn als voorbereiding om vrijer te kunnen bewegen.
Je krijgt helder voor ogen en de ervaring waar jij wel kan bewegen en hoe jij zelf van je klacht je kracht kan maken.

Welzijn is waar jij lichamelijk én geestelijk wel kan zijn en de vrijheid hebt om je werkelijke beweging, je kracht, in te kunnen zetten.

De klacht waar je mee komt, is je leidraad naar je kracht.
Begeleiding waardoor je helderheid en ervaring tot je kan nemen, in de dynamiek van je lichamelijk en geestelijk welzijn en bewegingen.

Begeleiding zodat je de plaats die je klacht inneemt in je welzijn, in wie jij bent, helder voor ogen hebt, en te kunnen verbinden met je verlangens, wat jij wil én wil kunnen.
Naast helder voor ogen krijgen begeleid ik je met oefeningen zodat jij ervaring op kan doen in nieuwere vrijere bewegingen.

Je kunt ervaren wat jij “in wezen” wil ervaren, je kracht. Helderheid in je vrije bewegingen, bewegingen waaruit je “in wezen” wilt bewegen, ontwikkeld zich via ervaring verder uit. Waar nodig begeleid ik, waar nodig breid je zelf je ervaringen uit in je dagelijks leven. Ervaringen en helderheid van je krachten in verbinding met je eigen verlangens, is de rode draad van je herstel en je ontwikkeling.

Je ervaart je kracht, je unieke wel zijn, je leidt je leven vanuit je kracht in plaats vanuit lijden.
Je bouwt aan je eigen bouwstenen van je brug, waardoor jij kunt wat je “in wezen” wilt kunnen.